Posts by: MZadmin

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019…

Technology for the future

Wzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze

Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”….

Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Firma Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-059/08 „Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP”, objęty umową o dofinansowanie…

Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu…