AKTUALNOŚCI

Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl

Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.” zgodnie z umową o dofinansowanie nr SPOWKP/2.1/12/20/2493 zawartą 29 listopada 2006 roku pomiędzy Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Prawidłowa realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła nam na zakup usług doradczych z zakresu opracowania projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c. Posiadanie niezbędnej dokumentacji architektonicznej umożliwi podjęcie konkretnych już działań inwestycyjnych.

 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.