AKTUALNOŚCI

Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtPZastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Firma Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-059/08 „Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP”, objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-059/08-00 z dnia 14.05.2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe średnie przedsiębiorstwa. Inwestycja polegała na zakupie 2 specjalistycznych urządzeń poligraficznych: pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz cyfrowego systemu naświetlania form drukowych CtP. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do utworzenia 4 nowych miejsc pracy i wprowadzenia dwóch nowych innowacji do procesu produkcji firmy.