AKTUALNOŚCI

Wzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędzeWzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze

Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 89. Przedmiotem projektu jest zmiana procesu produkcji etykiet oraz poprawa ich jakości poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu drukującego.

W zakresie rzeczowym inwestycji znalazł się zakup cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 239 830,00 zł brutto, wartość kosztów kwalifikowanych projektu równa jest 1 811 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie 724 400,00 zł. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje okres
16.02.2011 r. – 31.12.2011 r.

Celem strategicznym jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym do końca 2012 roku poprzez wdrożenie do procesu produkcyjnego innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wzrost skali działania przedsiębiorstwa oraz uzyskanie kompleksowości w zakresie świadczenia usług z zakresu szeroko rozumianej poligrafii.