Bon na usługi badawcze

logotypy-fe-rp-pod-ue

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu:

Celem grantu jest realizacja przedsięwzięcia rozwojowego polegającego na prowadzeniu prac badawczych ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej zatytuowanej „3 zmysły” i powodującej wzrost sprzedaży, zysku i zatrudnienia w Mazowieckich Zakładach Graficznych.

2. Planowane efekty:

Do planowanych efektów przedsięwzięcia należą wzrost sprzedaży, zysków i zatrudnienia w Mazowieckich Zakładach Graficznych.

3. Wartość projektu: 123 000,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 PLN