Wzrost MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego

logotypy-fe-rp-pod-ue
Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 89. Przedmiotem projektu jest zmiana procesu produkcji etykiet oraz poprawa ich jakości poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu drukującego.

W zakresie rzeczowym inwestycji znalazł się zakup cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 239 830,00 zł brutto, wartość kosztów kwalifikowanych projektu równa jest 1 811 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie 724 400,00 zł. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje okres
16.02.2011 r. – 31.12.2011 r.

Celem strategicznym jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym do końca 2012 roku poprzez wdrożenie do procesu produkcyjnego innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wzrost skali działania przedsiębiorstwa oraz uzyskanie kompleksowości w zakresie świadczenia usług z zakresu szeroko rozumianej poligrafii.