Grand na prace badawczo-rozwojowe

logotypy-fe-rp-pod-ue

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma realizuje kolejny grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Grant na badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Celem grantu jest realizacja przedsięwzięcia rozwojowego polegająca na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania koncepcji opakowań
kartonowych, spełniających wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym (circular economy) wraz z budową modeli funkcjonalnych i określeniem ramowych wytycznych projektowo-technologicznych.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Wzrost sprzedaży usług
  • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie MZGraf

Wartość projektu: 120 786,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 83 470,00 zł.