Projekt rozbudowy Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

logotypy-fe-rp-pod-ue
Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl

Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.” zgodnie z umową o dofinansowanie nr SPOWKP/2.1/12/20/2493 zawartą 29 listopada 2006 roku pomiędzy Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Prawidłowa realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła nam na zakup usług doradczych z zakresu opracowania projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c. Posiadanie niezbędnej dokumentacji architektonicznej umożliwi podjęcie konkretnych już działań inwestycyjnych.
 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.