Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności

logotypy-fe-rp-eu
Mazowieckie Zakłady Graficzne J. Zaczek A. Fiłończuk B. Kozakiewicz sp. j. z siedzibą w Białymstoku 15-612, przy ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0013/19 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Mazowieckie Zakłady Graficzne sp. j.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0013/19-00 z dnia 11.03.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym;
  • zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem;
  • wprowadzenie nowoczesnego wzornictwa w wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktach;
  • wzrost przychodów przedsiębiorstwa wynikających ze wzrostu sprzedaży produktów wśród obecnych jak również nowych odbiorców;
  • wzrost wiedzy i świadomości w zakresie efektywnego zarządzania procesami organizacyjnymi, komunikacyjnymi i marketingowymi w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu: 52 890,00 zł
Dofinansowanie: 36 550,00 zł