Przygotowanie do druku

INSTRUKCJA POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH

Materiały cyfrowe należy dostarczyć przy użyciu: – protokołu FTP na wskazany serwer: ftp.mzgraf.pl

W przypadku konieczności zachowania odrębności materiałów dane umożliwiające dostęp do serwera – login (nazwa użytkownika) i hasło są przekazywane na Państwa życzenie przez firmę lub na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD-ROM lub DVD) lub USB. Drukarnia unika pobierania plików z serwera Klienta oraz przesyłania plików pocztą elektroniczną (e-mail).

Do materiałów cyfrowych powinno się dołączyć:

spis wszystkich stron/części z wyszczególnieniem reklam lub stron zawierających reklamy, makietę – wydruki czarno-białe lub kolorowe z zaznaczeniem numerów stron.

Drukarnia zaleca stosowanie nazwenictwa wg. poniższych zasad:

okładka – numeracja rzymska ze słowem/skrótem np.: okladka_I, okl_IV,

wyklejka – numeracja arabska ze słowem/skrótem np.: wyklejka_1, także w przypadku pozycji z wyklejką własną (tj. stanowiącą element wkładu),

wkład – numeracja arabska ze słowem/skrótem np.: str_1-32, str_1-120, jako wkład traktujemy także np. reklamy, ilustracje które są wliczane w numerację stron,
elementy dodatkowe dołączane do broszury, książki nie stanowiące numeracji wkładu tj. ulotki, reklamy, wklejki, przyklejki, nakładki,

ilustracje, inserty – opis zgodny z zastosowaniem i miejscem w np.: rekl_po_str_25, w tym przypadku wymagana jest makieta lub opis nie stwarzający wątpliwości,
tytuł pozycji lub skrót tytułu np.: atlas_swiata, pr_podat itp.

serie / kolekcje – kolejne tomy oznaczamy słowem/skrótem i liczbą np.: tom1, cz3,

poprawki – przysyłane poprawki powinny zawierać nazwę poprawianego elementu poprzedzonego słowem/skrótem np.: popr_okl_I, popr_str_32, w przypadku kolejnej poprawki tego samego elementu należy dołączyć nr poprawki np.: popr2_okl_I,

Drukarnia zaleca stosowanie nazwenictwa wg. poniższych zasad:

Postscript
PDF 1.2 do 1,6
PDF/X-1a:2001, PDF/X-3,
PDF 1,5 (separowane lub kompozytowe; pliki nie mogą posiadać warstw i kompresji JPEG 2000),
EPS,
Drukarnia zaleca pliki kompozytowe. Przygotowane w skali 1:1

Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych:

minimalna – 250 dpi,
optymalna – 300 dpi,
najwyższa – 350 dpi.

Drukarnia dokona zmniejszenia rozdzielczości wszystkich obrazów kolorowych i grayscale, o rozdzielczości wyższej niż 350 dpi do rozdzielczości 300 dpi. Przysłanie grafiki o niższej rozdzielczości niż minimalna oznacza akceptację na obniżenie jakości reprodukcji danego zdjęcia. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych profili ICC (brak zatagowanych profili) oraz komentarzy OPI (Open Prepress Interface).

Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy materiałów.
Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów cyfrowych może spowodować opóźnienie ekspedycji gotowego produktu, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku wątpliwości prosimy o przesłanie plików próbnych i kontakt z Działem Przygotowalni lub CTP. W przypadku rozpoczęcia współpracy przysłanie plików próbnych jest obligatoryjne.

Kilka zasad przygotowania plików:

Każda strona powinna posiadać równe spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia.
Wielkość trim box’u (jest to obszar zdefiniowany w formacie PDF, który określa format strony netto – po wydrukowaniu i obcięciu) musi być zgodna z formatem strony netto.

Niedopuszczalne jest wypuszczanie ilustracji kilka milimetrów na sąsiednią stronę ze względu na tolerancję wykonania złamu i oprawy. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.

W celu uzyskania większej głębi czarnego w obszarach apli należy generować go z 4 kolorów. Zalecane składowe to C-70%, M-60%, Y-60%, K-95% dla papierów powlekanych (błysk, mat) i C-50%, M-40%, Y-40%, K-95% dla papierów niepowlekanych (offset). Czarne teksty o na kolorowym tle (CMYK) muszą być nadrukowane (Overprint). Wyjątek stanowią czarne teksty na kolorach metalicznych, gdzie należy zastosować wybranie (Knockout).

W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. W przypadku plików kompozytowych, preferowanych przez Drukarnię klient powinien wykonywać zalewki. Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm (0,144 pt).

W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów zalecane są ujemne zalewki dla kolorów CMY o wielkości 0,17 mm (0,5 pt).

W przypadku zastosowania w druku farby „metalicznej” wykonywana jest podlewka CMYK w stronę koloru metalicznego. Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Elementy graficzne i zdjęcia przygotowane w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB czy Lab są niedopuszczalne a pliki zostaną uznane za nieprawidłowo przygotowane.

Wszystkie stosowane kolory dodatkowe (spot colours). Dla wszystkich grup papieru przyrost punktu dla czarnego może być wyższy o max 3%.Tolerancja przyrostu punktów wynosi ± 4%.

Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za poprawność przeniesienia na formy drukowe plików przygotowanych niezgodnie z powyższymi zaleceniami, oraz zawierających obiekty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z programu CorelDraw, AutoCad ma również prawo odmówić przyjęcia plików wykonanych niepoprawnie.

Wszystkie dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany wykonane przez Drukarnię na życzenie Klienta traktowane są jako dodatkowa usługa za opłatą.

Materiały wzorcowe

Zalecane jest dołączanie przez Klienta proofa do każdej strony. Proofy powinny być wykonywane z plików zatwierdzonych przez Klienta do druku. Na każdym proofie musi się znajdować pasek kontrolny i certyfikacja. Brak certyfikacji uniemożliwia wykorzystanie proofa jako materiału wzorcowego – w takim przypadku. Drukarnia wykonuje własny proof certyfikowany i uprzedza Klienta o ew. różnicach. W przypadku akceptacji druku przez klienta materiałem wzorcowym dla maszynisty staje się arkusz zaakceptowany i podpisany przez klienta. Druki z poprzednich edycji nie stanowią proofa wzorcowego, mogą stanowić jedynie punkt odniesienia dla maszynisty. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji odnośnie przygotowania materiałów i procesu drukowania lub z powodu odmiennego ułożenia kolumny na arkuszu. Jeżeli Klient nie dostarczy proofów i nie będzie obecny przy akceptacji arkusza przy maszynie drukującej to druk odbywa się do wg standardowych gęstości optycznych przyjętych przez Drukarnię.

Polub nas na facebooku!