POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

 

Wizja:

Chcemy być organizacją przyjazną otoczeniu, systematycznie zwiększającą swój udział na rynku usług poligraficznych spełniającą aktualne i przyszłe wymagania i potrzeby naszych klientów.

Cele:

– Produkowanie i dostarczanie klientom produktów spełniających ich wymagania.

-Zadowolenie pracowników  poprzez stworzenie przyjaznych warunków środowiska pracy.

– Dbałość o interesy Spółki w każdym aspekcie jej funkcjonowania.

Zadania:

– Proceduralne kwalifikowanie dostawców oraz weryfikowanie przestrzegania przez nich zasad mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostarczanych  materiałów.

– Budowanie zaufania i zadowolenia klientów poprzez spełnianie ich wymagań i oczekiwań.

– Zapewnienie bezpieczeństwa  wyrobów  poprzez  identyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń, szacowanie i zarządzanie  ryzykiem  w oparciu o zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

– Realizacja procesów Systemu Zarządzania Jakości zgodnie z ustalonymi wymaganiami umożliwiająca wytwarzanie produktów  spełniających oczekiwania klientów.

– Stały przegląd przyjętych standardów i procedur związanych z jakością wytworzonych produktów z uwzględnieniem zmian w procesach i technologii produkcji.

– Nadzorowanie i optymalizowanie kosztów we wszystkich procesach Systemu Zarządzania Jakości.

 

Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników, a jej efektywność systematycznie weryfikowana.