Polityka jakości

Wizja:

Chcemy być organizacją przyjazną otoczeniu, systematycznie zwiększającą swój udział na rynku usług poligraficznych spełniającą aktualne i przyszłe wymagania i potrzeby naszych klientów.

Cele:

Zadania:

Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników, a jej efektywność systematycznie weryfikowana.

Polub nas na facebooku!