Projekty UE

images

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019…

images

Wzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze

Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”….

images

Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Firma Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-059/08 „Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP”, objęty umową o dofinansowanie…

images

Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu…

images

Bon na usługi badawcze

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020…